Anasayfa / Dünya / PARTİZAN: NİSAN SÖYLEŞİLERİNE ÇAĞRI!

PARTİZAN: NİSAN SÖYLEŞİLERİNE ÇAĞRI!

Tarihten Geliyor, Geleceğe Yürüyoruz!

Kuruluşunun 46. Yılında Şan Olsun Partiye ve Ölümsüz Komünist Önderi Kaypakkaya Yoldaşa!

Nisan 1972’de Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya öncülüğünde Türkiye işçi sınıfı ve ezilen çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının nihai kurtuluş mücadelesi için, Vartinik’te yakılan o görkemli ateş, başlatılan devrim yürüyüşü, 46 yıldan bugüne can bedeli kesintisiz bir mücadeleyle sürdürülmektedir.

Kaypakkaya yoldaşın kurduğu proletarya partisi TKP/ML, kuruluşundan bu yana faşist diktatörlüğün azgın saldırılarına mağruz kaldı. Önder yoldaş Kaypakkaya, 18 Mayıs 1973’de Amed zindanlarında işkence edilerek katledildi. Kaypakkaya yoldaşın Partisinin takipçileri o günden bu yana yüzlerce kadro, militan, üye ve savaşçısını mücadele içinde kaybetti.

Vartinik’ten, Aliboğazı’na Halk Savaşı güzergahında, Gerilla mücadelesinde toprağa düşen savaşçılar, kentlerde savaşarak şehit düşen militanlar, Zindanlarda katledilen Partizanlar ve Demokratik Halk Devrimi yolunda dağlarda, ovalarda, zindanlarda, fabrikalarda, üniversitelerde, okullarda, sokaklarda sürdürülen mücadelede onurla yaşatılmaya ve bayrakları dalgalandırılmaya devam ediliyor.

Emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı, Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm mücadelesi yolunda sınıf düşmanlarına karşı yürütülen mücadele yanında, sol ve devrimci saflarda işçi sınıfını zehirleyen, şovenizme, sosyal şovenizme, reformizme, Marksizm, Leninizm, Maoizm bilimini çarpıtan oportonizme, revizyonizme, troçkizme, ve her türlü karşı-devrimci akımlara yönelik enternasyonal proletaryanın, proleter dünya devrimi yolunda sürdürdüğü mücadelenin Türkiye’deki kurmayı MLM perspektifle mücadele yürüten Proletarya Partisi TKP/ML’nin kuruluşunun 46 yılına giriyoruz.

Emperyalist dünya gericiliğinin, savaş ve işgal politikalarıyla dünya halklarına kan kusturduğu, ülkemizde faşist diktatörlüğün AKP/ Tayyip eliyle tüm faşist gerici cephenin bir konsensüs halinde, Kürt ulusuna ve ilerici, devrimci muhalefete karşı topyekün saldırlar başlattığı, koyulaşan bir zulüm dönemindeyiz. Güçlü eylem birlikleriyle, devrimci mücadelenin asgari müştereklerle doğru bir rotada yürütülmesi ve yükseltilmesi görevinin her zamankinden daha elzem olduğu bilinciyle; Hataları ve eksikliklerinin, yanlışları ve yetmezliklerinin farkında ve bilincinde olarak; objektif ve sübjektiv nedenleri açığa çıkartarak, her türlü içten ve dıştan saldırıya karşın “Çelik aldığı suyla“ ısrarla ve hatalarından arınarak, yenilenerek sınıf mücadelesinin içinde var olarak ve örgütlü mücadelesine devam ediyor.

Ülkemizde ve dünyada reformist ve uzlaşmacı eğilimlerin arttığı, “yenilenme” adı altında tasfiyeciliğin boyutlandığı, ihtilalci devrim perspektiflerine karşı kuşkuyla bakıldığı bir evrede, devrimci mücadele biçimlerine daha sıkı sarılmanın, Kaypakkaya yoldaşın ışıklı yolunda yürümeye devam etmenin gerekli ve zorunlu olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

12 Mart yarı-askeri faşist diktatörlüğü döneminde, 1972’de kurulan Proletarya Partisinin önderi Kaypakkaya yoldaşın katledilmesi ve fiziken yenilgi alınması sonrası, Partinin yeniden merkezileşmesi döneminden günümüze; Devrim, Sosyalizm ve yüce Komünizm davası uğrunda sürdürülen bu mücadelenin çeşitli kesitlerinde emek vermiş, can kan katmış kuşaklardan yoldaşlarımızla ve dostlarımızla, kuruluşundan bugüne 46. yılında Parti konulu söyleşiler gerçekleştirilecek.

Bu söyleşilerde; sınıf bilinçli proletaryanın Komünist partisinin geçirdiği evreler, sınıf mücadelesinde devrim yolunda sürdürülen kesintisiz mücadelede artıları ve eksilerinin değerlendirilerek, kolektif hafıza oluşturulmasına yönelik bir çalışma olacaktır. Yeni nesil kuşakların tarihimizden öğrenmesi ve Kaypakkayacı güzergahta mücadeleyi ilerletmesine katkı sunabileceğini düşündüğümüz, Nisan söyleşilerinde tüm Kaypakkaya ardıllarını, geleneğimize sempatiyle bakan tüm devrimcileri, sınıf bilinçli işçi ve emekçileri, tüm halkımızı ve Partizan yürekleri etkinliklerimize katılmaya ve güç vermeye çağırıyoruz.!

Nisan Söyleşi

Broşür indir