Anasayfa / Güncel / Boşnaklara Hakaret Tekil Değil, Egemen Ulus Zehridir

Boşnaklara Hakaret Tekil Değil, Egemen Ulus Zehridir

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnaklara hakaretinin ardından Boşnaklar Beyaz TV önünde protestada bulundular. Protesto esnasında Boşnakça şarkılar söylenmesi ve bu hakaretin hesabının istenmesi Boşnakların ulusal bilinçlerinin yok edilemediğinin ve ulusal değerlerle hareket edebildiklerinin somut bir göstergesi oldu. Bu bir araya geliş kendiliğinden olsa da değerlidir. Bir Boşnak olarak bu hakareti ben de kabul etmiyorum ve hesabının sorulması gerektiğini düşünüyorum.
Çok öne çıkan bir yönleri olmasa da Boşnaklar kendi ulusundan insanlara içten içe ulusal bir sevgi beslerler. Bir oranda asimilasyona açık olurken bir o kadar da kendi kültürlerini ve dillerini benimserler. Bunu Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakareti karşısında gösterilen tepkide de görmek mümkündür.

Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı’ın ettiği hakaretlerle değil yaşadığı katliamlarla anılır. Ne yazık ki bu yaşadığımız coğrafyadan da yabancısı olduğumuz bir durum değildir. Boşnaklar, emperyalistlerin ulusal şovenizmi kışkırtması sonucu Sırp milliyetçileri tarafından katledilmiştir. 1995’te gerçekleşen Srebreniča katliamını da unutmamak gerek!
Bu katliamlar ve savaşların sonucunda TC’ye sığınmayı kurtuluş olarak gören Boşnaklar bu şekilde TC’ye karşı minnet duygusunu da beslediler. Kendi özgülünde hak arayışlarını TC’ye karşı bir ihanet olarak gördüler. Bu da asimilasyonu hızlandırdı. Egemen Türk ulusu ise Boşnakların bu durumunu her zaman bir övgü aracı haline getirmiş, Boşnaklar’ın asimilasyonu için kullanmıştır.

Türk hakim sınıfları Türkiye’de yaşayan birçok ulus ve azınlığı Kürtler’e ve komünistlere düşmanlık üzerinden Türk milliyetçiliğinin arkasına dizmeye çalışmıştır. Bu hakaret sadece Rasim Ozan Kütahyalı’ya ait değildir. Bu, egemen ulusun azınlık uluslara karşı hakim olan zihniyetidir.
Boşnakların bu hakareti sanki tek bir kişiden çıkmış gibi görmemeleri gerekir. Boşnaklar şunu kavramalıdır ki bu Türk egemen ulusun zihniyetidir. Kültür ve benliklerimizi korumak, asimilasyona karşı durmak istiyorsak hakareti sadece kendimize yapıldığında değil, diğer ezilen ulus ve azınlıklara yapıldığında onları da bu denli savunmak ve yanlarında olmak gerekir.

živela borba ze jednakost bosanskih naroda!*

(Yaşasın Boşnak halkının eşitlik mücadelesi!)

Boşnak Bir Partizan Okuru