Anasayfa / Dünya / Avrupa Partizan’dan Efrin için Uzun Yürüyüşe Çağrı !

Avrupa Partizan’dan Efrin için Uzun Yürüyüşe Çağrı !

 

Avrupa Partizan’dan Efrin için Uzun Yürüyüşe katılma çağrısı

Efrine yönelik faşist işgal, abluka ve katliamlara karşı, direnişi ve mücadeleyi yükseltelim!

Uzun yürüyüşte yerimizi alalım!

12 Şubat saat 11.00’de Lozan’dan başlayacak ve 16 Şubata kadar devam edecek olan uzun yürüyüşe ve sonrasında Cenevre’deki BM önünde yapılacak kitlesel protesto mitingine tüm duyarlı halkımızı katılmaya çağırıyoruz!

Avrupa Partizan tarafından Efrin’e yönelik yapılan katliam ve işgal girişimine yönelik yapılacak uzun yürüyüş için yapılan açıklamanın metni;

 

EFRİN’E YÖNELİK FAŞİST İŞGAL, ABLUKA VE KATLİAMLARA KARŞI, DİRENİŞİ VE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!

Tarihi ezilen ulus ve azınlık milliyetlere yönelik kanlı katliamlarla dolu faşist Türk devletinin, tüm dünyanın gözleri önünde Efrin’e dönük katliamı ve işgal girişimi, emperyalist güçlerin onayı ve desteğiyle devam ediyor.

Faşist diktatörlüğün dümenin de olan AKP hükümeti/Tayyip Erdoğan kliğinin ve MHP`nin azgın şovenist politikalarına payanda olan CHP ve tüm faşist gerici burjuva partiler imha, inkar ve katliam politikalarının yanında saf tutarak, faşist saldırganlığın yanında yer almaktadır. Kürt ulusal hareketini, 7 Haziran 2015 seçimleri ile zayıf düşüremeyen ve Ortadoğu’daki gerici planlarına dahil edemeyen faşist diktatörlük, Kürt ulusuna, halka ve emekçilere baskı ve katliam politikaları uygulayarak, savaş konseptiyle “tekçilik„le kodlanmış olarak yeni bir kampanya başlatmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle karşı darbe girişimine dönüştüren ve her darbenin gerçekleştirdiği fabrika ayarlarına geri dönme sürecini hızla örgütlemiştir. Süreç, OHAL ile açık faşist diktatörlüğe elverecek bir yönetim şekline evrilmiştir. Türk devleti, başta Kürt ulusundan halkımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçilere, devrimci güçlere ve her türlü muhalafete yönelik baskı, gözdağı ve tutuklamaların dozunu artırmıştır.

Ülke içinde her türlü baskı, sindirme yöntemi uygulanmakta, tutsaklara tek tip elbise dayatılmakta, sivil paramiliter güçler oluşturularak, silahlandırılmakta ve katliamlara cezasızlık yasasıyla geniş halk yığınlarına karşı topyekün bir saldırganlık politikası uygulanmaktadır. İçerde bunları yaparken, Türkiye sınırlarının ötesinde, Rojova`da daha önceleri uşakları ve yönlendirdiği çeteleri üzerinden yürüttüğü örtülü faşişt saldırganlığını, DAiS gibi taşeron gerici faşist çetelerin daralan alanlarını artık açıktan Türk ordusu ile tahkim edilerek yürüten bir evreye adım atmıştır. Türk hakim sınıfları, çıkarlarına dayalı egemenliklerini sürdürebilmek için savaşı, işgali, çatışmayı, ölümü ve yıkımı dayatmakta, savaşı tüm coğrafyaya yayarak ve ortadoğu halklarını birbirine düşmanlaştırarak ayakta kalmayı hedeflemektedirler.

Rojova‘da ortaya çıkan Kürt ulusal kazanımlarına karşı “kırmızı görmüş boğa“ gibi saldırganlaşan Faşist TC, en son faşist ordusunu EFRİN’de barış içinde yaşayan Asuri, Ermeni, Ezidi, Alevi, Hristiyan, Müslüman halkın üzerine sürerek, işgale yönelmiş ve çocuk, yaşlı demeden sivil yüzlerce masumu canice katletmiştir. Bu katliamların baş sorumlularından olan ABD, Rusya ve AB başta olmak üzere tüm emperyalist güçler ve bölgenin gerici devletleri Türk devletinin bu işgal girişiminde suç ortaklarıdır !

Tüm ezilenleri, enternasyonal devrimci güçleri, her milliyet ve inançtan halkları, emperyalistlerden ve bölge gericiliğinden medet ummadan, kendi gücüne güvenerek kendi geleceklerini kendi ellerine alacak olan direnişe ve başkaldırıya çağırıyoruz!

Avrupa’da yaşayan her milliyetten göçmen, yerli, tüm işçi ve emekçileri; Türk devletinin işgal saldırılarına karşı sessiz kalmamaya, Efrin halkının haklı meşru savunma direnişinin yanında olmaya ve sokaklara çıkarak tepki koymaya çağırıyoruz!

* GÜN KÜRT HALKIYLA DAYANIŞMAYI YÜKSELTME GÜNÜDÜR!

* BİJİ BERXWEDANA EFRİNE!

Avrupa PARTİZAN

09 Şubat 2018

 EFRIN Ac?klma PDF