Anasayfa / Güncel / ANI-ANLATI : ZEYTİNBURNU-KAZLİÇEŞME DERİ FABRİKALARINDA ÖRGÜTLENMENİN VE  PARTİNİN ADI ; ATİLLA ÖZKAN YOLDAŞ

ANI-ANLATI : ZEYTİNBURNU-KAZLİÇEŞME DERİ FABRİKALARINDA ÖRGÜTLENMENİN VE  PARTİNİN ADI ; ATİLLA ÖZKAN YOLDAŞ

 

ANI-ANLATI:

ZEYTİNBURNU-KAZLİÇEŞME DERİ FABRİKALARINDA ÖRGÜTLENMENİN VE  PARTİNİN ADI ATİLLA ÖZKAN YOLDAŞ

Atilla yoldaş, aradan kırk iki yıl geçti. Sen hala işçi sınıfının, ezilenlerin faşizme karşı direnenlerin en önündesin. Proletarya Partisinin yürüttüğü sınıf kavgasında unutulmaz bir yere sahipsin. Komünal yaşamımızda bize örnek bir komünist olarak yaşıyorsun.
İstanbul parti ve ordu çalışmalarında özverili, fedakâr, MİLİTAN karakterinle, bilerek, inanarak  Kaypakkaya çizgisine adamıştın kendini. TKP/ML çizgisiyle  genç yaşta(16) tanıştın. Parti çalışmalarına 73 yenilgisi sonrası canla başla katıldın. Daha lise yıllarında partinin beş temel belgesini okumuş, özümsemiş, kavramıştın. Yaşın genç olmasına karşın çok hızlı gelişiyordun. Diğer devrimci örgüt ve kişilerle tartışmalara katılıyor, onlarla, sosyo-ekonomik yapı, devrimin yolu, Kemalizm, milli mesele,  devlet ve faşizm üzerine tartışmaları ateşlice yürütüyordun. İnsanları ikna etmeye ve kazanmaya çalışıyordun. Aynı zamanda bilgi birikimini öğrendiklerini kendine saklamıyor, örgütlü-örgütsüz bütün yoldaşlarınla paylaşıyordun. Çok okuyor ve her bir yoldaşını kitap okumaya, öğrenmeye, teşvik ediyordun.
Bu uğraş ve güven verici parti çalışması sonucu; Zeytinburnu- Kazlıçeşmenin darphanelerinde, fabrikasında sokaklarında seninle ekilen tohum Salahattin Doğan, Ali Uçar, Hıdır Utan, Pir Hasan Kulaç, Naci Güven, Nazmi, Tuncay Balı ve Cemil Oka yoldaşlarla toprakta filizlenmiş, boy vermiştir. Dal budak oldular. Atilla yoldaş bunlar senin ve sizin toprağa ektiğiniz tohumlardı. İki üç “baldırı çıplağın” başlattığı sınıfı örgütleme, Proletarya Partisinin kavgası sizin ektiğiniz tohumlar üzerinden yüzler, binler oldu. Onlarca militan ve kadro partiye kazandırdı. Bugün hala yaratılan bu değerlerin üzerinden Kaypakkaya geleneği yükseliyor.
Birlikte faaliyet yürüttüğün ve ilişkide olduğun yoldaşlarınla günlük, haftalık aylık eğitim çalışmalarını ( teorik, politik ve askeri ) proleter disiplinli   olarak  asla aksatmazdın. Randevunda dakiktin. Diyebilirim ki, 73 yenilgisi sonrası bölgesel dönem ve Koordinasyon Komitesi önderliğinde, merkezi örgütlenmeye gidildiği  dönem dâhil, ilk parti-ordu örgütünün inşa hücrelerinde yer alanımızdın.
Üniversitelerde, derneklerde, sendikalarda, öğrenci yurtlarında verilen seminerlere katılır, pür dikkat dinler tartışmalardan özetler çıkarır, bu özetleri yoldaşlarına sunardın. İçimizde en çok okuyan, koşturan, dur durak bilmeyen en militanımız ve hızlı gelişenimizdin. Seninle olan, seni tanıyan bütün yoldaşlar senin MİLİTAN  komünist yaşamından  çok şey öğrendik.
Öncelikle komün nedir? Birlikte yaşamak, paylaşmak, üretmek, yoktan var etmek ne anlama gelir gerçeğini yaşamınla, örnek tavır ve davranışında  bize gösterdin. Uyguladın, uygulattın. Partinin var olmasında, yarasını sarmasında, yeniden yeraltı örgütünü daha sağlam inşa etmesinde hiçbir fedakârlıktan kaçmadın. Büyük hedefler önüne koydun, aşılmaz denilen, yapılmaz denileni gerçekleştirmek için imkânsızdan imkân yarattın. Önce “yoldaşlarım” sonra “ben” vardı sende. Daha güzeli şu ki;” sende ben yoktu, biz vardı. Parti vardı.” Devrim, sosyalizm ve komünizm aşkı senin hep önceliğindi. Yeri geldiğinde devrim için en vazgeçilmez denen sevdandan vazgeçmeyi bilir, dönüp arkana bakmazdın.

Atilla sen ve yoldaşların, İstanbul’da, Zeytinburnu’nda, Kazliçeşme’de, Murat Mensucat’da, işçilerin örgütlenmesi için canla başla çalıştınız. Sendikalı ve sigortalı  olmaları için, örgütlenme yolunu açtınız. Liseli öğrencilerin örgütlenmesinde, üniversiteli öğrencilerin mücadelesinde, boykotlarda, işgallerde, sokak çatışmalarında yer aldınız Kocamustafapaşa direnişinde  örnek birer savaşçı oldunuz. Gamak, Sungurlar, Gislavat , Enka’da, Apos’da , Kazliçeşme Deri İş de , daha birçok işçi sınıfının etkinliğinde aktif yer aldınız, örgütlenmesine katıldınız. Bugün hala kırk kusur yıl önce yaratılan değerler üzerinden devrimci sendikal faaliyetler devam ettiriliyorsa, inan ki,  bunda senin, sizlerin yarattığı değerlerin ve alın teriyle yoğurduğunuz  alt yapıda, harçla örülen basamaklarda payınız var.

Şehirlerde işçi sınıfı içerisinde örgütlenmek esastı. KAZLIÇEŞME  varoşunu bu ilke doğrultusunda esas almıştık. Deri fabrikalarının en ağır koşullarında çalışan, hiçbir  sendikal ve sigorta hakkına sahip olmayan işçi sınıfının örgütlenmesi, en insanı hakları olan, sendikalaşma, sigortalı olma haklarını kazanmaları için canla başla çalışma yürüttünüz. Deri fabrikalarında direnişi örgütlemek için, işçi olarak çalıştınız. O dönemin en büyük ve zalim patronu olanlardan Fettah Kosar patronuna karşı, sendikali, sigortalı olmak ve iş koşullarının düzeltilmesi için direniş başlattınız. Patron çocuklarıyla yumruk yumruğa kavgaya tutuştunuz. İşçilerin örgütlenerek haklarını almalarının yolunu açtınız. Haklarını işçiler kazandı kazanmasına ama sizi işten attılar. Komünist ve örgüt militanları olarak deşifre edilmeye çalışıldınız. Başlattığınız direniş işçi sınıfı arasında büyük yankı buldu. Burjuva basın olayı çarpıtarak ,”anarşist komünistler patronlara saldırdı” dedi Mensucat santralda fabrikasında ( o dönem 10 bin işçi çalışmaktaydı.) İlk sendikal örgütlenmeyi başlatan, parti örgütünü burada örgütleyenimizdin. Girdiğin her yerde partiyi örgütlemek olmazsa olmazındı.
Demokrasi ve sosyalizm kavgamızda devrimci şiddetin zorunlu ve gerekli olduğunu, bu doğrultuda Komünist  Parti öncülüğünde  örgütlenmenin olmazsa olmazımız olduğu ilkesinden hareket ederek; Halk Ordusunun kurulmasında, örgütlenmesinde öncü rol üstlendiniz. Faşizmin karşı devrimci devlet şiddetine karşı, devrimci şiddetin gerekliliğini, karşı devrimci saldırıya karşı eylemler yapmanın meşru ve gerekli olduğunu önemle vurguladınız. Gereklerini tereddütsüz yerine getirdiniz.

Kürt ulusunun kendi kaderini kendinin tayin etmesini önemle her vesilede vurgulayıp, Türk şovenizmine karşı  mücadelede en zor dönemlerde faşist Kemalist ideolojinin kırılmasında belirleyici mimarlardan  oldunuz.

Kısacası, Türkiye ve T. Kürdistanının bağımsızlığı, özgürlüğü için demokratik Halk devrimine, sosyalizme yönünü çevirmesi için inançla, kararlılıkla militanca çalıştınız. Demokrasi, sosyalizm ve komünizm kavgamıza kattığınız emekleri, değerleri, kültürel şekillenmemize yaptığınız katkıları asla unutmayacağız.

Seni ve sizleri, geleceğe umut taşıyan gülüşlerinizi,  demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm kavgamızdaki kararlılığınızı asla ve asla unutmayacağız. Sizleri devrimci- demokrasi, sosyalizm ve komünizm mücadelemizde sonsuza dek yaşatacağız. Emeğiniz, değerleriniz ve kararlılığınız bizlere yol gösteriyor. Bu gelenek  sizlerden devraldığı ideolojik mayadan, kültürden şekillenerek bugünlere geldi.

Bugün sizlerin şahsında parti yaşamı ve onun idealinde varlık bulan insanlığa özgür ve kirletilmemiş bir dünya yaratma değerleri ne yazık ki, kirletildi. Kopuş, yozlaşma ve kültürel yıkımlar yaşandı. Parti istediğiniz gelişmeyi gösteremedi. Partiye küçük burjuva  ideolojiyle girenler dönem dönem hâkimiyet de sağladılar. Bu süreçte de sağ tasfiyeci küçük burjuva hizip, birbirine güvensizliği, kişisel çelişkileri gündeme taşıyarak ve halka ve  partiye musallat oldular. Kendi iflah olmaz egoları için partiyi bölen, parçalayan, akla gelmez entrikalara imza attılar. Parti kültürü yerine, küçük burjuva benmerkezcilikle, darbeci kalkışmalarla partiye ve parti hukukuna savaş açtılar.

Ancak, her alanda iki sınıf, iki çizgi dâhilinde mücadelemiz devam ediyor edecek. Çelişkiler yasası bize bu gerçeği kavrattı. Öncelikle dostla düşmanı ayırmayı, uzlaşır çelişkiyle- uzlaşmaz/ antagonist çelişkileri doğru ele almayı sizden öğrendik. Halkımıza güvenmeyi, onların deneyiminden öğrenmeyi, halkımız olmadan asla devrim yapamayacağımızı sizden öğrendik. Halkın canına, malına zarar vermemeyi, onların canını, malını korumayı yeni demokratik devrimin ilkesi olduğu gerçeğini sizden öğrendik.  Bu değerler bugünlerde önemli ölçüde yıpratıldı. Bu yanlışlar, olumsuzluklar ve yaratılan yozlaşma mutlak aşılacaktır. Buna inanın, başaracağız, mutlaka başaracağız ve  yeni demokrasi kavgamızı halkımızın tertemiz yüreğine zafer türküleriyle armağan edeceğiz.

Sana ve yoldaşlarımıza söz, inandığımız özgürlüğün gürül gürül fışkırdığı, sınırsız ve sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı mutlaka yaratacağız. Sizleri yaşatmanın yolu, ideolojik, siyasi, örgütsel ve kültürel olarak başlattığınız yeni bir dünya yaratma kavganızı devam ettirmektir. Sizleri her zaman sevgi, saygı ve kavga coşkusuyla anacağız.

Atilla yoldaş; sana size verdiğiniz emek ve ödediğiniz  bedelden dolayı minnettarız. Atilla yoldaş seni ve sizi unutmayacağız, unutturmak isteyenlere inat unutmayacağız. Onurla taşıdığınız ve bizlere bıraktığınız  devrim bayrağını faşizmin burçlarına mutlaka dikeceğiz!

Birlikte mücadele yürüten bir yoldaşı

18 Ocak 2018